17. 07. 2013.

Jusuf Alešević, šampion uprkos stopostotnoj invalidnosti!

Jusuf Alešević rođen 15.4.1975. god. u Bužimu, učesnik je u ratu u kojem je ranjen i tom prilikom ostaje bez noge iznad koljena i pripada kategoriji RVI amputiraca sa 100% invalidnosti.
Međutim, Jusuf Alešević se ne predaje psihički već kreće odmah u rehabilitaciju svog tijela i uspostavlja normalan život.